Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Naši odborníci

Jste zde

Domů / O nás / Naši odborníci

Akademičtí pracovníci, kteří vyučují na naší vysoké škole

Kmenoví zaměstnanci s vědeckým či vědecko - pedagogickým titulem profesor, docent a doktor (vyučují jen na naší vysoké škole nebo mají na naší vysoké škole úvazek ve výši 100% a na jiných pracovištích jen částečný úvazek)

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.

Rektor naší vysoké školy, expert na otázky mezinárodní bezpečnosti, mezinárodních vztahů, držitel Fulgrightova stipendia, působil na mnoha zahraničních vysokých školách, ale i v praxi jako pozorovatel na misích OBSE.

prof. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc.

Garant studijního programu naší vysoké školy, habilitace v oboru politologie, profesor mezinárodních vztahů, jeden ze zakladatelů československé politologie po roce 1989, v minulosti působil na Ekonomické univerzitě v Bratislavě (mj. jako vedoucí katedry politologie či proděkan), autor desítek vědeckých a odborných publikací, přední odborník na otázky mezinárodní migrace, řešitel či spoluřešitel několika vědeckých grantů u nás i v zahraničí; vyučuje např. předměty Mezinárodní politika nebo Evropská unie.

doc. PhDr. Vladimír SRB, Ph.D.

Prorektor pro studijní záležitosti, absolvent politologie a hospodářských dějin na Univerzitě Karlově v Praze a oboru pedagogika na Univerzitě Komenského v Bratislavě, docent politologie, specialista na český a slovenský politický systém a jediný český expert na politické systémy evropských mikrostátů, v letech 2000 - 2003 byl členem předsednictva České společnosti pro politické vědy, za svoji diplomovou práci o rozdělení Československa získal prestižní Bolzanovu cenu.

Mgr. Petra HIRTLOVÁ, Ph.D.

Ředitelka Centra celoživotního vzdělávání ARC - VŠPSV, absolventka politologie, historie a pedagogiky, vedle politologie se věnuje i trénování paměti a mozkovému joggingu (s nejvyšším dosažitelným vzděláním v tomto oboru v ČR).

Ing. et Ing. Soňa ŠPANIELOVÁ, Ph.D. MBA

Expert na ekonomické otázky a problematiku managementu, vysoce kvalifikovaný odborník z praxe.

PhDr. Tomáš VESELÝ

Odborník z praxe, v letech 2000 - 2007 jako zástupce ředitelky Odboru pro záležitosti EU Úřadu vlády ČR mj. koordinoval na národní úrovni problematiku Lisabonské hospodářské strategie EU. Zastupoval Úřad vlády ČR ve Výboru pro EU na pracovní úrovni. Od roku 2007 se věnuje evropské energetické politice, kdy se především zaměřuje na otázky vytváření unijního elektroenergetického trhu a spolupráci provozovatelů přenosových soustav v Evropě.

Ostatní špičkoví odborníci, kteří u nás vyučují

prof. Dr. Miroslav NOVÁK

Profesor politologie, který působil před rokem 1989 ve Švýcarsku a poté se výrazně podílel na budování politologie v ČR, přední český expert na systémy politických stran a teorii politických stran, autor desítek významných vědeckých publikací.

PhDr. Jan KALOUS, Ph.D.

Přední český znalec období nesvobody (1948 - 1989), odborník na politickou perzekuci, Stb a soudobé politické dějiny, autor knih a vědeckých publikací, jeden ze stálých externích akademických pracovníků naší školy (vyučuje předmět Soudobé politické dějiny).

RNDr. Daniela SIVAŠOVÁ, Ph.D.

Externí odbornice na statistiku, která dokáže složité problémy této vědy se zaujetím vysvětlit studentům společenských věd tak, aby v praxi uměli s touto disciplínou pracovat.