Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Vysoká škola sídlí v Kutné Hoře, v areálu Jezuitské koleje. V budově "B" - rektorátu - najdete Knihovnu Theodora Syllaby, studijní oddělení a další kancelářské prostory. Výuka probíhá v dalších prostorách Jezuitské koleje, které k tomu byly přizpůsobeny v době rekonstrukce.

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Erasmus

Pokud vás láká studium v zahraničí, tak vás jistě potěší, že naše škola je zapojena do mezinárodního programu výměny studentů a akademických pracovníků v Evropské unii ERASMUS.

Kombinované studium

Kombinované studium (dálkové studium) je určeno těm zájemcům, kteří již pracují a chtějí si doplnit své vzdělání. Výhodou kombinovaného studia je časová nenáročnost.

Žádné přijímací zkoušky

Dáváme vám příležitost studovat naši vysokou školu, aniž byste museli dělat náročné přijímací zkoušky. Všichni uchazeči jsou přijati. Je jen na vás, jak s touto příležitostí v budoucnu naložíte.

Studium bakalářského programu politologie

Studujte atraktivní a stále aktuální bakalářský studijní program s téměř 100% uplatnitelností na trhu práce.

  • Sdělení rektora VŠPSV
    Obhajoby závěrečných prací se budou z technických důvodů konat nikoli v budově školy v Kutné Hoře, nýbrž v prostorách firmy Kapitán, s.r.o.
  • Volební kurz
    Chystáte se kandidovat? Chcete efektivně oslovit své voliče? Nebo si chcete rozšířit své znalosti? Máme pro Vás nový kurz MBA!