Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Akademický senát

Jste zde

Domů / O nás / Akademický senát

Akademický senát ARC – VŠPSV je voleným orgánem školy. Je složen z pěti členů, z nichž tři zastupují akademické pracovníky školy, jeden studenty prezenčního studia a jeden studenty kombinovaného studia. Senát schvaluje změny vnitřních předpisů školy, má důležitou roli při volbě rektora a prorektorů, schvaluje zřizování pracovišť školy apod...

Členové Akademického senátu ARC - VŠPSV
(od března 2016)

  • Mgr. Vladimír Böhm, akademický pracovník
  • Šimon Libiger, student prezenčního studia
  • Mgr. Jana Miškovská, akademický pracovník
  • Andrea Šilhanová, studentka kombinovaného studia
  • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA, akademický pracovník