Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Akademický senát

Jste zde

Domů / O nás / Akademický senát

Akademický senát ARC – VŠPSV je voleným orgánem školy. Je složen z pěti členů, z nichž tři zastupují akademické pracovníky školy, jeden studenty prezenčního studia a jeden studenty kombinovaného studia. Senát schvaluje změny vnitřních předpisů školy, má důležitou roli při volbě rektora a prorektorů, schvaluje zřizování pracovišť školy apod...

Členové Akademického senátu ARC - VŠPSV

  • Ing. Jiří Havránek, MBA