Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Memorandum o dlouhodobé spolupráci se Středočeským krajem

Jste zde

Domů / O nás / Memorandum o dlouhodobé spolupráci se Středočeským krajem

Je nám ctí, že můžume jménem naší vysoké školy oznámit, že dne 21. prosince 2015 v 11.15 hodin podepsal pan rektor prof. Liďák společně s hejtmanem Středočeského kraje panem Ing. Milošem Peterou Memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi Středočeským krajem a ARC - VŠPSV. Podpisu memoranda, jehož text schválila Rada Středočeského kraje, předcházelo vystoupení pana rektora přímo na zasedání krajské rady, přítomní radní měli zároveň možnost klást panu rektorovi otázky k činnosti a kvalitě naší vysoké školy. A protože nikdo nevznesl žádné připomínky, přistoupili následně pan rektor s panem hejtmanem k podpisu memoranda.

Jako významné ocenění naší práce považujeme i slova uznání z úst pana hejtmana (text je převzat ze stránek Středočeského kraje): „Vážím si spolupráce s ARC – VŠPSV, neboť tato škola nabízí kvalitní vzdělání a tím i dobré uplatnění na trhu práce našim spoluobčanům. Zásluhou ARC – VŠPSV Galerie Středočeského kraje i město Kutná Hora ožily i vysokoškolským životem. Děkuji také této škole za organizaci kurzů akademie 3. věku, kterými významně obohacuje život našich seniorů.“

I my si vzájemné spolupráce se Středočeským krajem, která začala již v roce 2007 a stále se prohlubuje, velmi vážíme. Jsme rádi, že ve Středočeském kraji najdeme politiky, kteří chápou význam vzdělání pro rozvoj regionu a užitečnost působení vysoké školy v regionu a jeho jednotlivých městech. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

Vladimír Srb, prorektor pro studijní záležitosti ARC - VŠPSV