Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Bakalářské studium Politologie

Jste zde

Domů / Pro uchazeče / Studijní program / Bakalářské studium Politologie

Studijní plán Politologie je pro Vás na ARC - VŠPSV připraven tak, abyste získali všechny potřebné znalosti a vědomosti, které budete potřebovat pro svoji praxi ve veřejné správě, v institucích českého politického systému nebo Evropské unie.

První rok je věnován především společensko - ekonomickému základu, který je pro praxi nezbytný. Kvalifikovaný politolog se neobejde bez základních znalostí ekonomických procesů a pojmů, důležité pro něj jsou i poznatky z psychologie, dějin 20. století nebo ústavního práva. Dozvíte se například, jak se projevuje tzv. machiavellská osobnost v politice, jak se lišila česká politika v době tzv. První republiky od té současné, jak se vypočítává míra inflace či nezaměstnanosti nebo jak se přepočítávají hlasy na mandáty ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vedle těchto předmětů se seznámíte s dějinami politických teorií nebo metodologickými otázkami našeho oboru.

Druhý a třetí rok získávají všichni studenti poznatky především z politických věd. Z mnoha předmětů Vás jistě zaujme Mezinárodní politika (kterou vyučuje rektor naší vysoké školy prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.), předmět Komparace politických systémů, ve kterém získáte přehled o hlavních modelech politických systémů a o politických institucích ve světě nebo předmět Systém politických stran v České republice. Ve třetím roce se zároveň budete věnovat své bakalářské práci, jejíž obhajoba je součástí státních zkoušek. Důležitou součástí studia je i jazyková příprava - povinným jazykem je angličtina, studenti prezenční formy mohou navštěvovat i ruštinu, němčinu či francouzštinu.

Podrobný studijní plán naleznete níže. Uchazeči naleznou ve svém plánu názvy předmětů, rozsah výuky týdně (prezenční studium) nebo za semestr (kombinované studium), typ ukončení předmětu a počet udělovaných kreditů za předmět.

Více informací Vám ochotně sdělí studijní oddělení naší vysoké školy.