Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Školné a financování

Jste zde

Domů / Pro studenty / Školné a financování

Standardní výše poplatků za studium (prezenční i kombinované) u studentů je jen 19 900 Kč za semestr (39 800 Kč za rok).

Výše poplatků se může snižovat, a to především díky:

  • prospěchovému stipendiu pro prezenční studenty (až o jednu polovinu)
  • stipendiu za tvůrčí činnost (až o 100%)
  • dalším bonusům (až o 100%)

Poplatky za studium se standardně hradí semestrálně podle smlouvy o studiu, kterou uzavírají před zahájením studia student a škola. Školné lze po splnění smluvních podmínek hradit i měsíčně či čtvrtletně.
V dalších letech studia se výše poplatků za studium nezvyšuje!

Úhrada školného

Školné se standardně hradí bankovním převodem na bankovní účet školy (Komerční banka, a.s. Kolín, č.ú.: 43-237340257/0100, variabilní symbol: rodné číslo studenta), individuálně lze domluvit i jiný způsob uhrazení poplatků. Individuální formy splácení lze domluvit s ekonomickým oddělením (paní Hana Jindrová, tel. 321 734 717, e-mail: uctarna@vspsv.cz).