Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

ERASMUS

Jste zde

Domů / ERASMUS

Program ERASMUS

ARC – VŠPSV je od akademického roku 2008/ 2009 zapojena do mezinárodního programu výměny studentů a akademických pracovníků v Evropské unii ERASMUS. První studenti a akademičtí pracovníci odjeli na studijní a přednáškové pobyty na podzim 2008.

Počet partnerských pracovišť se neustále rozšiřuje, studenti školy tak budou mít možnost navštěvovat stále více vysokoškolských pracovišť v Evropské unii. Od akademického roku 2009/ 2010 získala škola možnost realizovat i tzv. pracovní stáže.

  • Výrazné zdokonalení jazykové vybavenosti
  • Získání praktických zkušeností
  • Seznámení se s jinými kulturami a zvyky
  • Získání nových znalostí a dovedností ve studovaném oboru
  • Seznámení se s novými metodami vyučování
  • Sleva na školném ve výši 20%

Studium v zahraničí

V současné době ARC – VŠPSV nejvíce spolupracuje s vysokými školami na Slovensku. Spolupráce je navázána i s Ústavem politických věd Slovenské akademie věd, neboť podobně zaměřené pracoviště v České republice neexistuje.
V Polské republice je partnerem školy prestižní varšavská Szkoła Główna Handlowa.
Maďarsku škola navázala spolupráci s Institutem národnostních menšin Univerzity v Szegedu.
Studijní pobyty je v současné době možné realizovat i v Německu a Rusku.
Na pracovní stáže je možno vycestovat do Bruselu. Stáže lze realizovat nejen ve veřejnoprávních institucích, ale i institucích soukromých.
Výhledově si ARC – VŠPSV klade za cíl navázat spolupráci s Rakouskem, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Francií.

Dokumenty

ERASMUS POLICY STATEMENT - EN
ERASMUS POLICY STATEMENT - CZ
ERASMUS CHARTER - EN
ERASMUS CHARTER - CZ
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Studeni
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Zaměstnanci

Erasmus - Zkušenosti

reference studentů
 

Pro více informací prosím kontaktujte koordinátorku ERASMU, kterou je PhDr. Petra Zbudilová, na následující emailové adrese: zbudilova@vspsv.cz.