Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Akademická rada

Jste zde

Domů / O nás / Akademická rada

Akademická rada je hlavní institucí ARC – VŠPSV, která řídí vědeckou a výzkumnou činnost vysoké školy, schvaluje klíčové dokumenty a dohlíží nad řádným akademickým rozvojem. Zároveň je poradním orgánem rektora, který členy akademické rady po předchozím souhlasu akademického senátu jmenuje.

Složení akademické rady
(v abecedním pořadí)

Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Mgr. Helena Langšádlová
prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.
prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
prof. Dr. Miroslav Novák
prof. Dr. Joachim Ośinski
Mgr. et Bc. Vít Rakušan
doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D.
Bc. Martin Starý
PhDr. David Šanc, Ph.D.
doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.