Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Studium MPA (Master of public administration)

Jste zde

Domů / Pro veřejnost / Studium MPA (Master of public administration)

MPA - prestižní vzdělání, profesionalita, užitečné vědomosti

Master of Public Administration (MPA) je studium určené zejména pro manažery v oblasti veřejné správy a NGO, uznávané a respektované po celém světě. MPA představuje variantu studia MBA uplatňovaného v podnikatelské sféře, avšak zohledňuje specifika veřejné správy v tom nejširším slova smyslu. MPA je ucelený vzdělávací systém, určený pro vedoucí úředníky veřejné správy správy, pro ředitele a manažery příspěvkových organizací a organizačních složek (nemocnice, kulturní instituce, školy atd.), pro velící pracovníky bezpečnostních složek a dalších částí Integrovaného záchranného systému, stejně tak i pro manažery neziskových organizací.

Průběh studia - respekt k Vašemu času

  • studium je složeno z deseti modulů a jednoho workshopu, je finalizováno závěrečnou prací
  • polovina předmětů se vztahuje k veřejné správě a politologii, polovina k manažerským dovednostem a schopnostem, studium je orientováno teoreticky i prakticky
  • výuka probíhá jednou měsíčně v pátek nebo v sobotu (podle volby každého účastníka)
  • délka studia – dva semestry, výuka probíhá podle Vámi zvoleného dne buď v prostorách vysoké školy v Kutné Hoře, nebo v prostorách v centru Prahy
  • přímou výukovou část doplňují i on – line formy studia, vhodné pro studium v době, kterou si zvolíte podle svých možností

Kvalitní lektorský team - základ Vašeho úspěchu

  • jednotlivé moduly vedou pouze zkušení lektoři politologie, veřejné správy či managementu
  • garantem studia je rektor ARC – VŠPSV prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.
  • lektoři jsou Vám k dispozici nejen během přímé výuky, ale máte možnost i individuálních osobních či elektronických konzultací, nejen k problematice Vaší závěrečné práce či studia

Podmínky přijetí

  • ukončené vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání a praxe ve veřejné správě
  • podání přihlášky ke studiu společně se strukturovaným profesním životopisem a ověřenou kopií nejvyššího dosaženého vzdělání

Poplatky za studium

Standardní cena celého studia je 138 000 Kč, snížení poplatku se provádí individuálně nebo institucionálně.

Máte zájem o studium MPA? 

Podrobné informace k aktuálním kurzům a k ceně Vám podá prorektor pro studijní záležitosti doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D. (srb@vspsv.cz) nebo kvestor Ing. Tomáš Rohlíček (rohlicek@vspsv.cz).