Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Přihlášení do školního e-mailu

Jste zde

Domů / Pro studenty / Školní email / Přihlášení do školního e-mailu

Školní e-mail je provozován na platformě Google Apps. Studenti tak mají k dispozici školní Gmail (e-mail), Google Disk (online uložiště dat), Google Kalendář (online kalendář) a další.
Studenti jsou povinni e-mail pravidelně kontrolovat a pro komunikaci se školou a vyučujícími používat výhradně tento školní e-mail.

Přihlášení k e-mailu přes webové rozhraní

Přihlásit se můžete na adrese https://mail.google.com nebo snadno zapamatovatelné http://www.gmail.com.
Váš login (přihlašovací jméno) je dle vzoru: prijmeni.jmeno@student.vspsv.cz. Příjmení i jméno je bez diakritiky.

První přihlášení

Výchozí heslo je Vaše rodné číslo bez lomítka (pokud máte rodné číslo 123456/7890, bude heslo 1234567890). Po prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla. Heslo si prosím zapamatujte a nikomu ho nesdělujte. Ani my od Vás nikdy nebudeme heslo vyžadovat!

Technická podpora

V případě problémů s přihlášením nebo při ztrátě hesla pište na it@vspsv.cz.

Zapomenuté heslo

Zapomenuté heslo lze obnovit následujícími způsoby:

  1. Autorizovaný požadavek e-mailem - zašlete žádost na změnu hesla na it@vspsv.cz z Vašeho osobního e-mailu, který jste uvedli jako kontaktní v přihlášce ke studiu. Heslo nelze resetovat na základě požadavku z jiného e-mailu, než který je uveden v naší databázi.
  2. Autorizovaný požadavek SMS - zašlete žádost na změnu hesla z Vašeho mobilního telefonu prostřednictvím SMS na tel. +420 731 448 948. Heslo nelze resetovat na základě požadavku z jiného telefonního čísla, než které je uvedeno v naší databázi.
  3. Prokázání totožnosti na studijním oddělení - po prokázání totožnosti na studijním oddělení bude zaslán autorizovaný požadavek ze studijního oddělení na it@vspsv.cz a následně bude heslo resetováno. Prokázání totožnosti musíte provést osobně na základě platných dokladů totožnosti.

Po resetování hesla budete informováni e-mailem a heslo Vám bude nastaveno na rodné číslo bez lomítka, viz. První přihlášení

Přihlášení k e-mailu přes poštovního klienta

Tento návod slouží pro přístup do školního e-mailu pomocí e-mailového klienta (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, apod.). Tento postup je vhodný pouze pro zkušenější uživatele, případně vyžaduje pomoc odborníka. Toto nastavení pro přístup do e-mailu není nutné a lze využít přístupu přes webové rozhraní.

Nastavení protokolu IMAP

Postupujte dle návodu na https://support.google.com/mail/answer/7126229?hl=cs

Nastavení protokolu POP3

Postupujte dle návodu na https://support.google.com/mail/answer/7104828?hl=cs