Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Pracoviště VŠ

Jste zde

Domů / O nás / Pracoviště VŠ

Katedry jsou základními akademickými pracovišti vysoké školy. Katedry organizují výuku, vedení kateder je zodpovědné za řádný a bezproblémový průběh výuky i zkoušení. V současné době má ARC – VŠPSV tři katedry.

Katedra politických věd

Katedra politických věd je hlavním akademickým pracovištěm školy, garantuje odbornou stránku výuky akreditovaného bakalářského studijního programu. Vznikla rozhodnutím akademického senátu od 1.11.2011 sloučením katedry politologie a katedry mezinárodních vztahů.

Katedra společenských věd

Katedra společenských věd zabezpečuje výuku předmětů z tzv. společensko - ekonomického základu studijního programu.

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání ARC – VŠPSV se věnuje organizačnímu i odbornému zajištění kurzů Akademie třetího věku a volného času, dále pak manažerskému studiu MPA, MBA, kurzů češtiny pro cizince a dalších jazykových kurzů i všem dalším vzdělávacím aktivitám.

Centrum evropských, regionálních a komunálních studií

Centrum od 1. 9. 2016 zaštiťuje realizaci hlavního výzkumného záměru ARC – VŠPSV „Proměny demokratických politických systémů“, podílí se na vydávání vědeckých publikací a časopisů a zastupuje vysokou školu při jednání o mezinárodních či mezioborových výzkumných projektech a zabezpečuje praktické uplatňování realizovaných výzkumných projektů.