Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Konference a semináře

Jste zde

Domů / Věda a výzkum / Konference a semináře

Přehled vědeckých konferencí a seminářů na ARC – VŠPSV v letech 2003 – 2017

Evropská unie a současná migrační krize - mezinárodní vědecká konference, pořádaná společně s Galerií Středočeského kraje ve dnech 21. - 22. 4. 2016, záštitu nad konferencí převzal hejtman Středočeského kraje pan Ing. Miloš Petera, který se konference rovněž zúčastnil

Nové fenomény v současné politice - mezinárodní vědecká konference, pořádaná společně s Galerií Středočeského kraje ve dnech 27. - 28. 4. 2017, záštitu nad konferencí převzala hejtmanka Středočeského kraje paní Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

Aktuální problémy současného světa: politika, ekonomika, společnost - ve dnech 23., 24. 4. 2015, v areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře, pořádaná společně s Galerií Středočeského kraje

Deset let v Evropské unii: stav, zkušenosti, perspektivy - mezinárodní vědecká konference, pořádaná při příležitosti 10. výročí rozšíření Evropské unie o deset členských států (včetně ČR), konaná ve dnech 15. - 16. 5. 2014

Morálka, etika a politika - mezinárodní vědecká konference věnovaná 500. výročí vzniku Machiavelliho díla "Il Principe, konaná ve dnech 9. - 10. 5. 2013 pod záštitou a za účasti Jeho Excelence velvyslance Italské republiky v ČR

Aktuální trendy v jazykovém vzdělávání: teorie a praxe - mezinárodní elektronická konference pořádaná katedrou cizích jazyků, určená především odborníkům na výuku cizích jazyků z vysokých škol (28. - 29.11.2012)

Politická kultura mocenských elit v éře globalizace - mezinárodní vědecká konference, tentokrát věnovaná životnímu jubileu doyena akademického sboru ARC - VŠPSV prof. PhDr. Emanuela Pecky, CSc. (spolupořadatel Zastoupení Středočeského kraje při Evropských společenstvích v Bruselu) ve dnech 3. - 4. 5. 2012

Příčiny rostoucího napětí mezi majoritní společností a romskou menšinou a jejich možná řešení - vědecký seminář o aktuálním problému, 14. 12. 2011

Interkulturní dialog a Evropské unie na začátku 21. století - mezinárodní vědecká konference (spolupořadatel Zastoupení Středočeského kraje při Evropských společenstvích v Bruselu) ve dnech 5. - 6. 5. 2011

Korupce v naší společnosti: interdisciplinární pohled - vědecká konference Centra pro studium lidských práv a radikalismu za účasti vědců, odborníků z praxe i politiků dne 10. 3. 2011

Politický a ekonomický vývoj v ČR a SR po roce 1998 – mezinárodní vědecký seminář (spolupořadatel Vysoká škola ekonomie a managementu veřejné správy Bratislava), uzavření čtvrté, závěrečné etapy projektu „Politický a ekonomický vývoj v ČR a SR po roce 1993“ -  2009, 8. 12. 2010

Proměny politických stran ve střední Evropě - konference s mezinárodní účastí, pořádaná při příležitosti 150. výročí vydání tzv. Říjnového diplomu dne 4. 11. 2010

Podoby demokracie na začátku 21. století: Evropská unie a svět - mezinárodní vědecká konference (spolupořadatel Zastoupení Středočeského kraje při Evropských společenstvích v Bruselu) ve dnech 6. - 7. 5. 2010

Politický a ekonomický vývoj v ČR a SR po roce 1998 – mezinárodní vědecký seminář (spolupořadatel Vysoká škola ekonomie a managementu veřejné správy Bratislava), uzavření třetí etapy projektu „Politický a ekonomický vývoj v ČR a SR po roce 1993“ -  2009, 10.12.2009

Menšiny a integrující se Evropa – mezinárodní vědecká konference (ve spolupráci s Informační kanceláří Rady Evropy v Praze) ve dnech 14. - 15. května 2009, která se konala pod záštitou MUDr. Davida Ratha, hejtmana Středočeského kraje, a za účasti J.E. Ivana Orlice, velvyslance Bosny a Herzegoviny a J.E. Jaakova Levyho, velvyslance Státu Izrael

Milan Rastislav Štefánik – mezinárodní vědecká konference k významné osobnosti československých dějin, která se konala dne 24. dubna 2009 za přítomnosti J. E. Ing. Rudolfa Schustera, CSc., dr.h.c., prezidenta Slovenské republiky v letech 1999 - 2004

Politický a ekonomický vývoj v ČR a SR v letech 1993 – 1998 – mezinárodní vědecký seminář (spolupořadatel Vysoká škola ekonomie a managementu veřejné správy Bratislava), uzavření druhé etapy projektu „Politický a ekonomický vývoj v ČR a SR po roce 1993“ (14. prosince 2008)

Mezinárodní migrace v evropském kontextu – mezinárodní vědecká konference (spolupořadatel Informační kancelář Rady Evropy v Praze) pod záštitou ministryně vlády ČR pro lidská práva paní MUDr. Džamily Stehlíkové a za účasti místopředsedy vlády Slovenské republiky pana doc. PhDr. Dušana Čaploviče, DrSc. (15. – 16. květen 2008)

František Kmoch a jeho odkaz – první vědecká konference věnovaná Františku Kmochovi v dějinách (spolupořadatel Klub přátel Františka Kmocha; 29. dubna 2008)

Reflexe a interpretace významných předělů československé státnosti – vědecká konference se zahraniční účastí (spolupořadatel Vojenský historický ústav) o významných událostech let s osmičkou na konci (28. března 2008)

Integrace a dezintegrace – mezinárodní vědecká konference k 15. výročí rozdělení Československa (spolupořadatel Vysoká škola ekonomie a managementu veřejné správy Bratislava), první konference projektu „Politický a ekonomický vývoj v ČR a SR po roce 1993“ (8. prosince 2007)

Open Society and European Union /K. R. Popper and Frankfurt School/ - mezinárodní vědecká konference věnovaná K. R. Popperovi (ve spolupráci s Goethe - Institut Prag), 14. 9. 2007

Radikalismus a jeho proměny v současném světě – mezinárodní vědecká konference (spolupořadatel Informační kancelář Rady Evropy v Praze; 10. – 11. květen 2007)

České volební principy v proměnách času – mezinárodní vědecká konference ke stému výročí zavedení všeobecného volebního práva na českém území (8. prosince 2006)

Lidská práva a svobody v demokratické společnosti – mezinárodní vědecká konference (spolupořadatel Informační kancelář Rady Evropy v Praze) pod záštitou a za účasti předsedy Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysla Sobotky (11. – 12. květen 2006)

Slovensko – české vztahy po roce 1993 – mezinárodní vědecká konference (8. prosince 2005) o proměnách slovensko – českých vztahů a o politických systémech obou zemí

Rok 1989: konec i začátek – vědecká konference k patnáctému výročí událostí roku 1989 (4. prosince 2004)

Politické strany v ČR – přítomnost a perspektivy – mezinárodní vědecká konference (15. května 2004), vedle teoretiků vystoupili o zástupci všech parlamentních politických stran