Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Anotace jednotlivých předmětů

Jste zde

Domů / Pro uchazeče / Studijní program / Anotace jednotlivých předmětů

Úvod do studia

Stručné seznámení se studiem na vysoké škole, základy vědecké práce, správné citování, používání odborné literatury a pramenů, stylistika, odborné texty, mozkový jogging pro studenty vysoké školy

Základy politické teorie

Základní pojmy politické teorie, seznámení s důležitými jmény a tématy (například politický systém, politické ideologie, volby, politické strany, politická kultura, mezinárodní vztahy atd.).

Dějiny politického myšlení

Přehled dějin politického myšlení a politických teorií od antiky po novověk; jeden z hlavních předmětů pro první ročník, rozdělený na dvě části (antika a středověk + novověk).

Soudobé politické dějiny

Přehled hlavních politických událostí v Československu a ve světě v letech 1918 – 1989, které ovlivnily i současný vývoj.

Sociologie politiky

Předmět o sociologickém rozměru politické činnosti. Základní sociologické poznatky obohacují každý výzkum politiky.

Základy ekonomie pro politology

HDP, nezaměstnanost, státní rozpočet – tyto a mnohé další poznatky patří dnes již k základním pojmům, se kterými politolog musí umět pracovat.

Metodologie politických věd

Každý obor má své metody a techniky vědecké a výzkumné práce, se kterými se musí každý student seznámit.

Základy logiky a statistiky pro politology

I když je politologie vědou společenskou, uplatňují se v ní i statistické metody, například pro pochopení výzkumů veřejného mínění.

Základy managementu pro politology

Profesionalizace politické činnosti je dnes nezbytností, proto se během studia studenti setkávají i se základy managementu.

Filozofie a moderní politika

Přemýšlení o politice z pohledu filozofie, nejen v minulosti, ale i v současnosti.

Komparace politických systémů

Jeden z nejdůležitějších předmětů, ve kterém se studenti politologie seznamují se základními modely politických systémů a s konkrétními příklady ústavních a politických systémů v Evropě a ve světě.

Mezinárodní politika

Základy teorie i praxe mezinárodních vztahů, mezinárodní politiky a diplomacie.

Systémy politických stran

V demokratických systémech jsou politické strany hlavním nástrojem pro politickou činnost, předmět podává přehled typologie politických stran a stranických systémů.

Československý politický systém a Politický systém České republiky

Náš politický systém v historickém porovnání a přehledu, informace o hlavních institucích českého politického systému (Parlamentu ČR, prezidenta, vlády atd.), ale i o lobbyingu a zájmových skupinách.

Etika a politika

Seminář o etickém rozměru politiky v teorii a praxi.

Evropská unie a politika

Česká republika je od roku 2004 součástí Evropské unie, proto získání základních poznatků o fungování EU patří k nezbytným povinnostem absolventa bakalářského studia politologie.

Veřejné mínění a jeho výzkum

Jak rozumět výsledkům průzkumů veřejného mínění? Jak se průzkumy veřejného mínění připravují? Jakou mají opravdu vypovídací hodnotu? Dozvíte se právě v tomto předmětu.

Systém politických stran v ČR

Vývoj politických stran u nás po roce 1989 a současný systém politických stran v České republice – to je hlavní náplň tohoto předmětu.

Činnost politické strany

Praktický předmět o programech a činnosti politických stran, především v ČR.

Diplomní seminář

Kvalitní příprava pro autory bakalářské práce.