Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Proč studovat u nás

Jste zde

Domů / Pro uchazeče / Proč studovat u nás

doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor pro studijní záležitosti a rozvoj ARC - VŠPSVVážení uchazeči,

možná Vás napadla nebo napadne otázka: "A proč bych měl/a jít studovat právě na tuhle školu?" A je to dobrá otázka! Budete totiž investovat do svého studia nejen nemalé finanční prostředky, ale i svůj čas a námahu, a proto je dobře, že se zajímáte o instituci, které toto vše chcete svěřit. Pokusím se Vás nyní přesvědčit, že výběr naší školy pro Vás bude tím nejlepším rozhodnutím, které v souvislosti s volbou Vaší vysoké školy můžete udělat.

Svoji argumentaci začnu nejdříve tím, že hned několik uchazečů asi zklamu. Už několikrát jsem se totiž u zkoušení studentů v prvním ročníku setkal s názorem, který asi nejlépe vystihuje nedávné konstatování jedné naší studentky: "Teda to jsem si myslela, že na soukromých školách to bude dávačka...ale tady se musím fakt učit." Ano, na naší škole se studenti musejí "fakt učit". Většina veřejnosti je přesvědčena, že soukromé vysoké školy dávají za školné titul automaticky, bez učení, že si student kupuje diplom bez námahy. Ano, na některých soukromých školách to tak skutečně funguje, ale jak se ukázalo, funguje to i na některých veřejných vysokých školách. Je úplně jedno, jestli jde o školu veřejnou či soukromou, korupci se může dařit všude. My ovšem patříme k těm školám, kde zájemci o bezpracné a rychlé získání vysokoškolského titulu již po několika dnech přijdou na to, že si nevybrali dobře. Dál by tedy měli číst jen ti uchazeči, kteří chtějí získat za své peníze kvalitní vzdělání s možností dobrého uplatnění na trhu práce, pro ty ostatní by to byla ztráta času.

Naše škola Vám nabízí za Vaše školné to nejlepší, co můžete při studiu politologie získat. Na žádné jiné české vysoké škole, kde se vyučuje politologie, se během studia nesetkáte s takovým množstvím profesorů a docentů již v bakalářském studiu, jako právě u nás. Jde o osobnosti, které svoji prací dokázaly, že patří ke špičkovým evropským odborníkům. A právě ti Vám u nás nabízejí své znalosti a schopnosti. Vedle nich se setkáte i s mnoha externími odborníky z jiných vysokých škol a pracovišť, kteří jsou našimi spolupracovníky na částečné úvazky. Výraznou většinu však tvoří vyučující na plný pracovní úvazek, a to nejen profesoři a docenti, ale i odborní asistenti, kterých je stále víc s vědecko - pedagogickým titulem Ph.D..

A to je další charakteristika naší vysoké školy - ve svém vzdělávání pokračují dál nejen naši studenti, ale i učitelé. Ti s nejnižším titulem (Mgr., Ing.) téměř všichni právě teď studují v doktorském studiu, ti zkušenější se pak připravují na habilitační řízení (na získání učitelské hodnosti "docent") a naši docenti na postup mezi tu nejmenší skupinu špičkových odborníku, mezi profesory. Ale i naši profesoři dále publikují, vzdělávají se a podílejí  na výzkumu. Ve svém vzdělávání tak nebudete osamoceni - vzděláváme se stále i my, učitelé, abychom Vám mohli nabízet stále nové a kvalitní poznatky.

Politologie je věda o politice, tedy o činnosti, která se dotýká života každého z nás. I kdybyste se po ukončení naší školy už nikdy politologii nevěnovali a stali se z Vás například slavní herci (jako třeba absolvent politologie Peter Falk, představitel filmového detektiva Columba), módní návrháři (podobně jako Miuccia Prada, výrazná italská návrhářka) nebo hlavy států (takovými jsou absolventi politologie Barack Obama či císař Akihito), poznatky z našeho oboru skvěle využijete ve svém občanském životě. Absolventi naší vysoké školy jsou totiž aktivními občany s takovými znalostmi a dovednostmi, díky kterým jsou málo manipulovatelní státní mocí či politiky. Získání kvalitních poznatků a velkého společensko - politického přehledu tak patří k samozřejmým vlastnostem absolventa naší vysoké školy.

Každé vysokoškolské vzdělání snižuje rizika úspěchu nedemokratických politických seskupení, ale navíc zvyšuje i šance na uplatnění na trhu práce. Absolventi naší vysoké školy se bez problémů uplatňují v mnoha profesích, od pracovníků české veřejné správy až po zaměstnance Evropské unie. Někteří pracují v žurnalistice, v politických stranách, v neziskových organizacích, v podnikatelském sektoru, ve školství. Úspěšní jsou i ve volených funkcích - od starostů obcí a měst až po poslance Parlamentu České republiky. I díky tomu, že naši absolventi se stávají přirozenou součástí politických elit, které jsou stále pod kontrolou veřejnosti i sdělovacích prostředků, je systém studia na naší vysoké škole jasný, průhledný a nezpochybnitelný. Až se našimi absolventy stanete i Vy, budete, jak věřím, na svoji školu právem hrdí. Ale především budete spokojeni s tím, že jste dokázali získat vysokoškolské vzdělání poctivě a na kvalitní vysoké škole.

Samozřejmě, že nejsme dokonalou institucí, i u nás se občas objeví nějaký nedostatek. Věřím ale, že jich během studia zažijete co nejméně. Pokud se budete chtít zeptat na cokoliv z chodu školy, budete mít zájem o další informace, kontaktujte nás, rádi Vám odpovíme.

Kvalitní rozhodnutí při výběru Vaší vysoké školy Vám přeje a na setkávání při diskusích během výuky se těší
doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor pro studijní záležitosti a rozvoj ARC - VŠPSV