Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Přijímací řízení

Jste zde

Domů / Pro uchazeče / Přijímací řízení / Přijímací řízení

Základním předpokladem k přijetí na ARC – VŠPSV je úspěšné ukončení středoškolského studia složením maturitní zkoušky. Přijímací řízení je jednokolové a má podobu pohovoru. Úspěšnost u přijímacího řízení je 100%, každý má šanci během studia zjistit, zda zvládne vysokoškolské studium.

Přihlásit se ke studiu lze kdykoliv do 15. září každého roku, následně jsou uchazečům zaslány informace o přijímacím řízení a jsou s ním domluveny další podrobnosti.

Přihlášku lze zaslat na klasickém tiskopise SEVT „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ nebo lze přihlášku podat elektronicky. K přijímacímu řízení uchazeč přinese doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení a strukturovaný životopis.

Těšíme se na Vás!

Poplatek za přijímací řízení

Poplatek je možno uhradit v hotovosti v účtárně školy nebo převodem na účet, výše poplatku je 500 Kč.

Bankovní spojení

Banka: Komerční banka, a.s. Kolín
Číslo účtu: 43-237340257/0100
Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče